Tietoa yhdistyksestä

>> Toimintatarkoitus
>> Erityiset painopisteet ja tavoitteet

>> Yhdistyksen rahoitus
>> Taustaa

>> Hallitus

Funky Amigos ry on monikulttuurisia ja yhteisöllisiä tapahtumia, aktiviteetteja sekä muuta ohjelmaa ja taiteellista sisältöä tuottava ruohonjuuritason kulttuurijärjestö. Toiminta rakentuu pienen mutta aktiivisen ydinjoukon sekä tapahtuma- tai projektikohtaisesti laajentuvan talkooväen ympärille.

Yhdistyksen toiminnan kantavia arvoja ovat yhteisöllisyys, kulttuurien moninaisuuden kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus. Tavoitteena on luoda puitteet eri kulttuureista tulevien ihmisten väliselle rauhanomaiselle ja rakentavalle vuorovaikutukselle positiivisessa kontekstissa. Toimintaa harjoitetaan kestävän kehityksen mukaisesti ja ihmisten hyvinvointia edistäen.

Kaikille avoimet työpajat liittyvät sisällöltään yleensä musiikkiin, kulttuuriin tai liikunta-aktiviteetteihin. Toimintaa on aikuisille, nuorille ja lapsille erilaisista kulttuurisista ja etnisistä lähtökohdista, myös lapsiperheet ovat useimmiten tärkeä kohderyhmä.


Yhdistyksen toimintatarkoitus

Funky Amigos ry edistää ja ylläpitää mustan rytmimusiikin sekä alan artistien asemaa ja tunnettuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja suvaitsevaisuutta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo esiintymismahdollisuuksia alan tärkeimmille nimille, tulevaisuuden lupauksille ja kansainvälisesti tunnetuille artisteille.

Yhdistys harjoittaa myös aihepiiriin liittyvää tiedotustoimintaa, esittelee mustan rytmimusiikin ja sen alakulttuurien ilmiöitä sekä kehittää alan toimijoiden välistä yhteistyötä Suomessa ja ulkomailla.


ERITYISET PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Yhdistyksen toimintaa kehitetään edellä kuvaillun arvomaailman ja periaatteiden pohjalta. Se mukautuu myös yhteiskunnallisen tilanteen ja kulttuurin kentällä tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi koronaepidemia vuonna 2020 muutti toiminnan luonnetta, koska tapahtumien järjestäminen ei ollut realistisesti mahdollista tai järkevää. Resursseja on kohdistettu uudelleen toimintaan, jota voidaan aktiivisesti harjoittaa epidemiasta huolimatta.

Vuoden 2021 erityispainotuksia ja tavoitteita ovat:

 • Mustan rytmimusiikin suomalaisten tekijöiden Funky Finland -artistiportaalin lanseeraus ja kehitystyö
 • Yhteydenpidon ja yhteistyön edistäminen muusikoiden ja alan toimijoiden kesken
 • Promootiopalveluiden tarjoaminen alan toimijoille
 • Viikoittaisten Elefanttiradio-lähetysten tuottaminen, toteuttaminen ja jatkokehitys Radio Majavalla (www)
 • Yhdistyksen arkistoissa olevien audiovisuaalisten materiaalien digitointi ja jatkokäytön edistäminen
 • Organisaation ja jäsenasioiden kehittäminen

Vuonna 2021 jatketaan myös aiemmin määriteltyä ja käynnistynyttä kehitystyötä seuraavilla osa-alueilla:

 • 13–17-vuotiaille nuorille suunnatun toiminnan ja ohjelman kehittäminen
 • Työpajatoiminnan lisääminen
 • Uudenlaisen tapahtumasisällön suunnittelu
 • Yhteistyön lisääminen oppilaitosten ja muiden monikulttuurijärjestöjen kanssa
 • Tapahtumatuotannon ja DJ-palvelujen tarjoaminen yrityksille ja yhteisöille

Vuodelle 2021 on suunniteltu myös tapahtumatoimintaa, kuten Elephantasy – Funky Family Picnic, osallistuminen Suvilahden Taiteiden yöhön (Planet Suvilahti) sekä konsertti- ja klubi-iltoja.


YHDISTYKSEN RAHOITUS

Funky Amigos ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka rahoittaa toimintaansa pääasiassa tapahtuma- ja projektikohtaisin julkisin avustuksin, yksityisten säätiöiden ja yhteistyökumppanien taloudellisella tuella, tapahtumien lipunmyynnillä ja muulla oheismyynnillä, jäsenmaksuilla sekä lahjoituksilla. Yhdistys myös myy promootio-, dj- ja tapahtumatuotantopalveluita.

Tärkeimpiä koko toiminnan rahoittajia on Helsingin kaupunki, jonka kulttuuripuolen toiminta-avustuksen piiriin Funky Amigos ry on lukeutunut useiden vuosien ajan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa myös julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


TAUSTAA

Yhdistys perustettiin vuonna 1999 Funky Elephant -klubifestivaalin ympärille, jota tuolloin oli järjestetty jo useiden vuosien ajan. Funky Amigos ry:n perustajajäsenistä Sami Mannerheimo toimii edelleen yhdistyksen puheenjohtajana. Toinen pitkäaikainen, yhä toiminnassa mukana oleva avainhahmo on yhdistyksen varapuheenjohtaja sekä sisällön, konseptien ja viestinnän asiantuntija Joonas Kervinen.

Tapahtumien osalta yhdistys on tullut tunnetuksi erityisesti Funky Elephant -festivaalistaan, koko perheen maksuttomasta Elephantasy – Funky Family Picnic -kesätapahtumasta osana jokavuotista Alppipuiston kesä -tapahtumasarjaa sekä kotimaisen rytmimusiikin Funky Awards -palkintogaalasta. Funky Amigos ry:n toimitilat sijaitsevat Helsingin Suvilahdessa osoitteessa Kaasutehtaankatu 1.


Hallitus

Sami Mannerheimo, puheenjohtaja
Joonas Kervinen, sisällöt, konseptit & tiedotus, ohjelma, blogi
Ville Hollanti, uutiskirje, blogi, jäsenasiat
Janski Arnimaa, musiikkiasiantuntija, ohjelmaryhmä, blogi
Elina Mäkilä, osallistava toiminta
Johanna Valkama (hallituksen varajäsen)
jäsenasiat, nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminta
Juuso Partti (hallituksen varajäsen)
valokuvaus tapahtumissa, webmaster