Tietoa yhdistyksestä

>> Toimintatarkoitus
>> Erityiset painopisteet ja tavoitteet

>> Yhdistyksen rahoitus
>> Taustaa

>> Hallitus

Funky Amigos ry on monikulttuurisia ja yhteisöllisiä tapahtumia, aktiviteetteja sekä muuta ohjelmaa ja taiteellista sisältöä tuottava ruohonjuuritason kulttuurijärjestö. Toiminta rakentuu pienen mutta aktiivisen ydinjoukon sekä tapahtuma- tai projektikohtaisesti laajentuvan talkooväen ympärille.

Yhdistyksen toiminnan kantavia arvoja ovat yhteisöllisyys, kulttuurien moninaisuuden kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus. Tavoitteena on luoda puitteet eri kulttuureista tulevien ihmisten väliselle rauhanomaiselle ja rakentavalle vuorovaikutukselle positiivisessa kontekstissa. Toimintaa harjoitetaan kestävän kehityksen mukaisesti ja ihmisten hyvinvointia edistäen.

Kaikille avoimet työpajat liittyvät sisällöltään yleensä musiikkiin, kulttuuriin tai liikunta-aktiviteetteihin. Toimintaa on aikuisille, nuorille ja lapsille erilaisista kulttuurisista ja etnisistä lähtökohdista, myös lapsiperheet ovat useimmiten tärkeä kohderyhmä.


Yhdistyksen toimintatarkoitus

Funky Amigos ry edistää ja ylläpitää mustan rytmimusiikin sekä alan artistien asemaa ja tunnettuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja suvaitsevaisuutta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo esiintymismahdollisuuksia alan tärkeimmille nimille, tulevaisuuden lupauksille ja kansainvälisesti tunnetuille artisteille.

Yhdistys harjoittaa myös aihepiiriin liittyvää tiedotustoimintaa, esittelee mustan rytmimusiikin ja sen alakulttuurien ilmiöitä sekä kehittää alan toimijoiden välistä yhteistyötä Suomessa ja ulkomailla.


ERITYISET PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Yhdistyksen toimintaa kehitetään edellä kuvaillun arvomaailman ja periaatteiden pohjalta. Se mukautuu myös yhteiskunnallisen tilanteen ja kulttuurin kentällä tapahtuviin muutoksiin.

Vuonna 2024 toimintamme erityispainotuksia ja tavoitteita ovat:

 • Yhdistyksen perinteisen Elephantasy – Funky Family Picnic -tapahtuman tuottaminen osana Alppipuiston kesä -tapahtumasarjaa
 • Puhos Loves People -festivaalin toteuttaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • Rytmimusiikin kotimaisten artistien Funky Finland -informaatiokanavan kehitystyö ja ylläpito
 • Artistien kansainvälistymisen edistäminen Funky Finland -konseptin kautta
 • Yhteydenpidon ja yhteistyön edistäminen muusikoiden ja alan toimijoiden kesken
 • Promootiopalveluiden tarjoaminen alan toimijoille
 • DJ-työpajojen järjestäminen ja kehittäminen
 • Uuden kanavan tai alustan kartoittaminen Elefanttiradio-ohjelmalle
 • Yhdistyksen arkistoissa olevien audiovisuaalisten materiaalien digitointi ja jatkokäytön edistäminen
 • Organisaation ja jäsenasioiden kehittäminen

Vuonna 2024 jatketaan myös kehitystyötä seuraavilla osa-alueilla:

 • 13–17-vuotiaille nuorille suunnatun toiminnan ja ohjelman kehittäminen
 • Työpajatoiminnan lisääminen
 • Uudenlaisen tapahtumasisällön suunnittelu
 • Yhteistyön lisääminen oppilaitosten ja muiden monikulttuurijärjestöjen kanssa
 • Tapahtumatuotannon ja DJ-palvelujen tarjoaminen yrityksille ja yhteisöille

Vuodelle 2024 on suunniteltu myös osallistuminen Suvilahden Taiteiden yöhön (Planet Suvilahti) ja Helsinki-päivän ohjelmaan sekä musiikkialan ammattilaisille suunnattujen seminaarien ja tilaisuuksien järjestäminen.


YHDISTYKSEN RAHOITUS

Funky Amigos ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka rahoittaa toimintaansa pääasiassa tapahtuma- ja projektikohtaisin julkisin avustuksin, yksityisten säätiöiden ja yhteistyökumppanien taloudellisella tuella, tapahtumien lipunmyynnillä ja muulla oheismyynnillä, jäsenmaksuilla sekä lahjoituksilla. Yhdistys myös myy promootio-, dj- ja tapahtumatuotantopalveluita.

Tärkeimpiä koko toiminnan rahoittajia on Helsingin kaupunki, jonka kulttuuripalveluiden toiminta-avustuksen piiriin Funky Amigos ry on lukeutunut useiden vuosien ajan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa myös julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


TAUSTAA

Yhdistys perustettiin vuonna 1999 Funky Elephant -klubifestivaalin ympärille, jota tuolloin oli järjestetty jo useiden vuosien ajan. Funky Amigos ry:n perustajajäsenistä Sami Mannerheimo toimii edelleen yhdistyksen puheenjohtajana. Toinen pitkäaikainen, yhä toiminnassa mukana oleva avainhahmo on yhdistyksen varapuheenjohtaja sekä sisällön, konseptien ja viestinnän asiantuntija Joonas Kervinen.

Tapahtumien osalta yhdistys on tullut tunnetuksi erityisesti Funky Elephant -festivaalistaan, koko perheen maksuttomasta Elephantasy – Funky Family Picnic -kesätapahtumasta osana jokavuotista Alppipuiston kesä -tapahtumasarjaa, Funky Finland -konserteista sekä kotimaisen rytmimusiikin Funky Awards -palkintogaalasta. Funky Amigos ry:n toimitilat sijaitsevat Helsingin Suvilahdessa osoitteessa Kaasutehtaankatu 1.


Hallitus

Sami Mannerheimo, pj, tuottaja, festivaalijohto, dj, valokuvaus ja visuaalisuus

Johanna Valkama, jäsenasiat, nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminta
Joonas Kervinen, vpj.
musiikkisisällöt, konseptit & tiedotus, dj

Juha Saarinen, yritysyhteistyö ja kumppanuudet
Outi Urpilainen, rahastonhoitaja, osallistava- ja vapaaehtoistoiminta

Lilli Philip, hallituksen varajäsen, tuottaja, dj