Funky Amigos ry

Funky Amigos ry

 

Funky Amigos ry on monikulttuurisia ja yhteisöllisiä tapahtumia tuottava ruohonjuuritason kulttuurijärjestö. Toiminta rakentuu pienen mutta aktiivisen ydinjoukon sekä tapahtumakohtaisesti laajentuvan talkooväen ympärille.

Yhdistys sai alkunsa vuonna 1999 Funky Elephant -klubifestivaalin ympärille, jota tuolloin oli järjestetty jo useiden vuosien ajan. Funky Amigos ry:n perustajajäsenistä Sami Mannerheimo toimii edelleen yhdistyksen puheenjohtajana. Yhdistyksen keskeisiä tuotantoja ovat olleet Funky Elephant -festivaalin ohella kotimaisen rytmimusiikin palkintogaala Funky Awards ja koko perheen Elephantasy -kesätapahtuma Helsingin Alppipuistossa. Funky Amigos ry:n toimitilat sijaitsevat Suvilahdessa osoitteessa Kaasutehtaankatu 1.

Yhdistyksen toiminnan kantavia arvoja ovat yhteisöllisyys,
monikulttuurisuus, rasisminvastaisuus, suvaitsevaisuus, kulttuurien välinen rauhanomainen vuorovaikutus, ekologisuus ja hyvän olon edistäminen.

Yhdistyksen toimintatarkoitus

Funky Amigos ry edistää ja ylläpitää mustan rytmimusiikin sekä alan artistien asemaa ja tunnettuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja suvaitsevaisuutta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo esiintymismahdollisuuksia alan tärkeimmille nimille, tulevaisuuden lupauksille ja kansainvälisesti tunnetuille artisteille. Yhdistys esittelee alan ajankohtaisia ilmiöitä sekä kehittää alan toimijoiden välistä yhteistyötä Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi yhdistys järjestää monikulttuurisia ja helposti saavutettavia kulttuuritapahtumia keskeisillä paikoilla Helsingissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Tulevaisuuden painopisteet

Yhdistyksen toimintaa pyritään aktiivisesti kehittämään ja muokkaamaan vastaamaan yhteiskunnassa sekä kulttuurin kentällä tapahtuvia muutoksia. Vuonna 2017 Funky Amigos ry pyrkii kehittämään erityisesti seuraavia osa-alueita:

  • Funky Elephant -festivaalikonseptin kehittäminen ja pilotointi
  • Kotimaisten artistien kansainvälistymisen tukeminen ja promotointi ulkomaille
  • Monikulttuurisen toiminnan kasvattaminen
  • Positiivisten kohtaamisten luominen erilaisten kulttuurien välille
  • Avoimen ja ilmaisen ohjelman lisääminen helposti saavutettavissa ympäristöissä Helsingin alueella
  • Organisaation kehittäminen ja toiminnanjohtajan palkkaaminen
  • Jäsenyystoiminnan monipuolistaminen
  • Yhteistyön tiivistäminen kulttuurialan ja muiden alojen oppilaitosten kanssa
  • Sosiaalisen median ja verkkosivujen sisällön kehittäminen
  • Dokumenttielokuvan työstäminen
Oletko kiinnostunut osallistumaan toimintaan? Ota yhteyttä!