Funky Elephant Festival

Legendaarista mustan rytmimusiikin Funky Elephant -festivaalia ei järjestetä vuonna 2019

23 vuotta järjestetty Funky Elephant -festivaali marssi vuonna 2017 Kampin klubeilta Helsingin Suvilahden vanhaan tehdasmiljööseen ja sen intiimeille sisäpihoille Uudistuksessa oli paljon hyvää, mutta monista erinäisistä syistä johtuen tapahtuma ei ollut taloudellisesti kannattava ja haluamme pohtia sen tulevaisuutta rauhassa. Funky Amigosin päätapahtuma tänä vuonna on Alppipuistossa 13.7.2019 järjestettävä koko perheen kaupunkitapahtuma Elephantasy – Funky Family Picnic. Yhdistys oli aktiivisesti mukana järjestämässä vuonna 2018 uutta monikulttuurista Puhos <3 People -festivaalia Puhoksen vanhassa ostoskeskuksessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja harjoittaa säännöllistä klubitoimintaa. Näiden kehittämiseen yhdistys keskittyy myös vuonna 2019.

Lue lisää Funky Amigosin tuoreimmista kuulumisista >>

The legendary Funky Elephant Festival won’t be organized in 2019

Funky Elephant Festival has been around for already 23 years. In 2017 it stomped from night clubs and venues of Kamppi to the old gas factory environment in Suvilahti, Helsinki. This brought lots of lovely things to the concept, but for various reasons the event was not financially profitable and we want to now take some time to think about it’s future. Funky Amigos’ main event of 2019 will be Elephantasy – Funky Family Picnic to be enjoyed (free entry, no age limit!) on Saturday the 13th of July in the charming park of Alppipuisto.

Funky Amigos was actively involved in 2018 in organizing a new multicultural Puhos <3 People Festival in the old shopping centre of Puhos (in Itäkeskus) together with other organizers. We also frequently organize different club events as well. In 2019 we will be focusing on the development of our new ventures while also paving step by step the future for Funky Elephant Festival’s ultimate comeback!